Lech Wałęsa cz. 1

Wałęsa to postać, która zapisała się na kartach polskiej historii ogromnymi literami. Znany nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Postać legenda. Stoczniowiec, polityk, działacz związkowy, elektryk, w końcu Prezydent Rzeczypospolitej polskiej oraz noblista.

WalesaLech Wałęsa urodził się w 1943 roku w niewielkiej wsi – Popowo. Ojciec Bolesław był cieślą z zawodu, a matka Feliksa zajmowała się domem. Gdy Lech miał niespełna dwa lata, jego ojciec zmarł, a matka w roku później wyszła ponownie za mąż – za brata Bolesława – Stanisława, który to miał zastąpić ojca Lechowi. Lech był czwartym dzieckiem Bolesława. Tuż po wojnie rodzina Wałęsów nie miała łatwego życia.  Łącznie dwójka rodziców oraz siedmioro dzieci (trójka urodziła się ze związku marki Lecha ze Stanisławem) mieszkało w dwóch pokojach w nędznej chatce z glinianą podłogą. W domu wszystkie dzieci pomagały i pracowały. Wypędzały bydło na pole, pasły gąski oraz wykonywały niewielkie prace domowe. Lech rozpoczął naukę w roku 1950. Dziewięć lat później uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipnie. Nie był genialnym uczniem. Szkoły ukończył z ogólną oceną dostateczną oraz bardzo dobrą za sprawowanie. Jedyne oceny ponad dostateczną miał z matematyki (dobry), przysposobienia sportowego (bardzo dobry) oraz gospodarki przedsiębiorstwem (dobry). W latach 1961-1967 pracował jako elektryk samochodowy oraz konserwator urządzeń elektrycznych w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie. W międzyczasie odbył zasadniczą służbę wojskową, kończąc również szkołę podoficerską ze stopniem kaprala. 30 maja 1967 roku złożył podanie o pracę w Stoczni Gdańskiej im. Lenina – 3 czerwca rozpoczął pracę jako elektryk okrętowy.

tusk4471Pod koniec roku 1970 został jednym z przywódców strajku w swoim zakładzie pracy. Najpierw był członkiem komitetu strajkowego, później wszedł w skład rady oddziałowej związku zawodowego oraz został społecznym inspektorem pracy. Sześć lat później został zwolniony z pracy za publiczną krytykę koncesjonowanych organizacji zawodowych. W 1978 zaangażował się w działalność Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Dwa lata później został zatrudniony jako elektromechanik w Gdańskich Zakładach Mechanizacji Budownictwa ZREMB, a później w Zakładzie Robót Elektrycznych Elektromontaż w Gdańsku. W latach siedemdziesiątych był kilkukrotnie przesłuchiwany oraz zatrzymany przez SB.  Jednak rozgłos miały przynieść Lechowi dopiero działania w latach osiemdziesiątych. Te jednak opiszemy w naszym kolejnym artykule na temat tego niezwykłego człowieka.